fbpx
Uudised

Tartus toimub NATO treeninggrupi sügiskohtumine

Nato treeninggrupi kohtumine Dorpati konverentsikeskuses
Nato treeninggrupi kohtumine Dorpati konverentsikeskuses

Sellel nädalal toimub Tartus NATO individuaalse väljaõppe ja hariduse arenduse töögrupi sügiskohtumine, mille eesmärgiks on arutada NATO haridusalaseid teemasid. Käesoleval kohtumisel osaleb 36 delegaati 22-st NATO- ja NATO partnerriigist, kohtumist korraldab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA).

6.-9. oktoobrini toimuval töökohtumisel arutavad NATO delegaadid Dorpati konverentsikeskuses mitmeid haridusalaseid teemasid. Nende hulgas otsitakse lahendusi NATO e-õppe kontseptsioonide, protseduuride ja standardite ühtlustamiseks liikmesriikide vahel. Arutatakse „Targa kaitse“ idee rakendamise põhimõtete väljatöötamist hariduse ja väljaõppevaldkonna tarbeks, mis seisneb  ühiste kursuste ja programmide  väljatöötamises ja läbiviimise jagamises  suurema kootöövõimekuse ning ressursside efektiivsema kasutamise  eesmärgil.

„Üks oodatumaid arutelusid töögrupi päevakavas on aastaid olnud töögrupi juhi hr Paul Thurkettle poolt läbiviidav ajurünnak väljaõppe ja hariduse arengu teemal, “ ütles Eesti delegaat NATO töögrupis, major Kalle Kõlli KVÜÕA-st. „Selle käigus saab töögrupp ülevaate muutustest ja arengutest väljaõppeprotsesside ülesehitusel ja võimalikest tehnilistest lahendustest järgneva kümnekonna aasta jooksul,“ lisas major Kõlli.

Kolmapäeval külastab töögrupp Kuperjanovi jalaväepataljoni, mida tutvustab pataljoni ülem, kolonelleitnant Hando Tõevere. KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem, kolonelleitnant Sten Allik annab kohtumisel Kuperjanovi pataljonis ülevaate Eesti kaitsestrateegiast, sõjalisest haridusest ning väljaõppe rollist Eesti kaitseväes.

NATO treeninggrupi ülesandeks on tõsta alliansi liikmete ja partnerite vägede professionaalsust ning koostalitlusvõimet läbi väljaõppe koordineerimise, ühiste treeningute, harjutuste ja hindamiste. Töögrupp on tegelenud NATO ja partnerriikide hariduse ja väljaõppealaste arenguteemadega viimased 43 aastat. Konkreetsed teemad, mille kallal töögrupp praegu töötab, on kaasaegne õpikeskkond, e-õppe arendus ja selle integreerimine sõjalisse väljaõppesse, ühiste kursuste loomine ja nende jagamine liikmesriikide ja partnerite vahel. Hariduse ja väljaõppe alaste juhiste, doktriinide ja  terminoloogia väljatöötamine, NATO ametikohtade mehitamise hindamiseks metoodika väljatöötamine jne.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia