fbpx
Uudised

Tartus toimus Kaitseväe Akadeemia ja politsei- ja piirivalveameti koostöös seminar “Otsuse vastuvõtmise protsessi ja selle elementide rakendamise võimalused politseiprobleemi lahendamiseks”

Sel nädalal toimus Tartus Kaitseväe Akadeemias koostöös politsei- ja piirivalveametiga kolmepäevane seminar, mille käigus eksperimenteeriti kaitseväelaste poolt taktikaliste probleemide lahendamiseks kasutatava analüütilise otsuse vastuvõtmise protsessi rakendamist politseiprobleemi lahendamiseks.

„Osalejate professionaalsus, nutikus ja avatud meel kombineeritud kasutatud politseiprobleemi päevakajalisuse ja keerukusega muutsid seminari tõhusaks ning nauditavaks,“ ütles Kaitseväe Akadeemia taktika õppetooli lektor kolonelleitnant Indrek Sarap. „Kuigi esmapilgul on kaitseväelaste ja politseinike töö väga erinev, siis teisalt võimaldab üksteise meetodite tundma õppimine ja kogemuste jagamine läheneda väljakutsetele teistsuguse nurga alt ning mõista üksteist paremini. Mina olen tänulik kõikidele seminaril osalejatele nende põneva kolme päeva eest!“

Kolmepäevasest seminarist võtsid osa nii Kaitseväe Akadeemia töötajad kui politseiametnikud kõikidest prefektuuridest.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) esindaja Andrus Reinsteini sõnul on PPA kolleegid kolonelleitnant Sarapile väga tänulikud. „Ta suutis teha arusaadavaks pika ja keeruka protsessi väga piiratud ajaraamis ja sõjalist planeerimist mitte tundvale kuulajaskonnale,“ ütles Reinstein. „Oli kaasahaarav ja nutikas kasutada kogu protsessi tutvustamiseks minevikus juba lahendatud politseisündmust, mis oli paljudele osalejatele tuttav ning muutis keeruka planeerimise protsessi kodusemaks. Kuna laiapindse riigikaitse vaates tuleb meil üha rohkem probleemide lahendamiseks ühiselt planeerida, siis tundub mõistlik teineteise „planeerimiskeelest“ aru saada.“

Seminari puhul oli tegu pilootprojektiga, mille eesmärk oli katsetada kaitseväe otsuse vastuvõtmise protsessi kasutamist politsei- ja piirivalveameti kriisi lahendamiseks. Osalejad tõid eraldi välja lektori väga kõrge taseme, kes suutis mängida erinevaid rolle, sealhulgas ka prefekti, ning oskuslikult eristas olulise ebaolulisest. Nii Kaitseväe Akadeemia kui politsei- ja piirivalveameti esindajad nõustusid, et projekt võiks pärast vajalike korrektuure jätkuda.

Kaitseväe Akadeemia