fbpx
Uudised

Tartus toimus rahvusvaheline NATO meditsiiniohvitseride kursus

Tartus, Kaitseväe Akadeemias lõppes eelmise nädalaga rahvusvaheline NATO meditsiiniohvitseride kursus. Kahenädalasel kursusel osales kokku 22 meditsiiniohvitseri kümnest erinevast riigist. Kursust korraldas rahvusvaheline meditsiinikoostöö keskus ehk MMCC/EMC (inglise keeles Multinational Medical Coordination Centre / European Medical Command, lühendatult MMCC/EMC) koostöös Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusega.

„2019. aastal toimus MMCC poolt korraldatud meditsiini staabiohvitseride väljaõppealane seminar Saksamaal. Seal tõdeti, et sellised spetsialiseeritud meditsiiniohvitseride kursused, mis keskenduvad meditsiiniplaneerimise õpetamisele konventsionaalse sõja tingimustes, puuduvad enamiku riikide koolitussüsteemides,“ ütles Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem kolonelleitnant Ahti Varblane. „Kuna Eestis oli KVA-s selle taseme kursus varasemalt toimunud ASMOC-i nime all, siis otsustati selle kursuse baasil arendamist NAMSOC-na ning koostöös MMCC-ga jätkatakse jalaväebrigaadi tasandi meditsiiniplaneerijate kursuste läbiviimist Eestis ka edaspidi,“ ütles kolonelleitnant Ahti Varblane.

Kursuslastele anti teadmised brigaadi ning selle meditsiiniüksuste võimekusest ja rollist diviisi koosseisus, samuti logistika ja meditsiinilise toetuse vahelistest seostest. Seda kõike selleks, et õppurid oskaksid planeerida ja juhtida meditsiinialast tegevust brigaadi või diviisi staabi tasandil erinevatel kaitse-, pealetungi-, rahuvalve- või ühendoperatsioonidel.

Lisaks teoreetilistele tundidele mängisid kursuslased lauaõppuse kaudu läbi brigaadi tasandini sõjalise meditsiiniketi planeerimist ja toimimist. Lauaõppuse tegevused toimusid Eesti kaardil rahvusvahelise diviisi koosseisu kuuluvate brigaadidega. Lauaõppusele järgnes ka ringkäik Eestis maastikupunktidel, kus lauaõppusel harjutati ning ka külaskäik Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti Haiglasse Võrus

Õppuritena osales kursusel kokku 22 meditsiiniohvitseri riigist. Kursuse õpetava kooseisu suuruseks oli 9 ning hõlmas nii MMCC/EMC kui ka Kaitseväe Akadeemia ja selle sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse arste ja spetsialiste. Lisaks osales külalisesinejana teiste seas ka MMCC/EMC ülem brigaadikindral Stefan Kowitz ja Ukraina relvajõudude peaarst mõjusa loenguga nende sõjameditsiinikogemusest praeguse sõja kontekstis.

Kaitseväe Akadeemia koosseisu kuuluva sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Lisaks vastutab keskus Eestis ka sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevuse eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia