fbpx
Uudised

Suurbritannia kaitseväe meditsiiniteenistuse ülem külastas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi

Suurbritannia kaitseväe meditsiiniteenistuse ülem kindralmajor Martin Bricknell külastas eile koos delegatsiooniga Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskust.

Fotod: Annett Kreitsman, Ivika Lehtsalu

„Omavaheline koostöö on olnud viljakas ning on väga oluline seda jätkata ja edasi arendada. Eesti spetsialistide võimekus ja senine tegevus koostööpartnerina on kinnitanud, et Eesti ning Suurbritannia sõjameditsiinialane tegevus liigub ühistel alustel,“ ütles kindralmajor Bricknell.

Eesti kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti sõnul oleme brittidele võlgu suure tänu meditsiinilise toetuse eest. „Meie arstid ja õed on saanud suurepärase sõjameditsiini õppetunni ISAF missioonil, mis hõlmas endas nii missioonieelset koolitust Suurbritannias kui ka Camp Bastioni Role 3 haiglas töötamist. Kasutame neid positiivseid õppetunde edasise koostöö jätkamisel. Loodame õige pea pakkuda Eesti arstidele ja õdedele võimalust osaleda koostöös brittidega välismissioonil, mis tagaks meie sõjameditsiini jätkusuutlikkuse ja arengu,“ ütles kolonelleitnant Lusti.

Ka KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülem kolonelleitnant Ahti Varblane hindab brittide poolt pakutud meditsiinivõimalusi. “Hindame väga kõrgelt brittide poolt pakutud võimalust meie arstidele ja õdedele Afganistani välihaiglas ühiselt töötamiseks, mis on andnud meile hindamatu kogemuse sõjameditsiinis. Hindame ka nende jätkuvat toetust litsentseeritud sõjameditsiini kursuste toomisel ja rakendamisel Eesti kaitseväes. Olulisimad on brittide loodud BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support) ja MIMMS (Major Incident Medical Management System). KVÜÕAs koolitame nende kursuste abil nii reservi kui tsiviilhaiglaid, kes meid sõjaaja tingimustes peaksid toetama,” ütles kolonelleitnant Varblane.

Kolonelleitnant Ahti Varblane tutvustas väliskülalistele KVÜÕA ajalugu, struktuuri ja ülesandeid. Lisaks külastati KVÜÕA muuseumi, matkekeskust ja SA Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda, 2. intensiivraviosakonda ja operatsiooniblokki.

Kolonelleitnant Varblane ja kindralmajor Bricknell vahetasid omavahel ka KVÜÕA ja Suurbritannia kaitseväe meditsiiniteenistuse seinaplaate.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservväe meedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet, mis on võimalikult nüüdisaegne ja praktilise suunitlusega.

Kaitseväe Akadeemia