fbpx
Uudised

Teadusseminaril käsitletakse esimese maailmasõja sõjalisi, poliitilisi ja kultuurilisi aspekte

Neljapäeval, 6. novembril korraldavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused koostöös Õpetatud Eesti Seltsiga KVÜÕA-s rahvusvahelise teadusseminari, mis on pühendatud saja aasta möödumisele Esimesest maailmasõjast.

Seminari eesmärk on juhtida tähelepanu Esimese maailmasõja ajaloolisele tähendusele, keskendudes sõjalistele, poliitilistele ja kultuurilistele mõjudele ning järelmõjudele.

„Tänapäeval on oluline rääkida Esimese maailmasõja kogemusest, sest just sel ajal toimus märkimisväärne areng sõjanduses, olgu selleks taktikalised või operatiivsed lahendused või relvastus ja sõjatehnika, aga ka sõjanduse abiteaduste, näiteks sõjaväepsühholoogia areng,“ ütles üks seminari korraldajatest KVÜÕA sõjaajaloo professor Kaarel Piirimäe.

Vaatamata sellele on Esimene maailmasõda olnud Piirimäe sõnul nii Eestis kui ka teistes Balti riikides pikka aega pigem „unustatud sõda“, mille teaduslik uurimine ja populaarteaduslik tutvustamine on jäänud jätkusõdade, sealhulgas Eesti vabadussõja, varju.

„Sel aastal, sajand pärast Esimese maailmasõja algust on huvi selle konflikti vastu kogu maailmas hüppeliselt kasvanud ning seminariga soovime anda oma panuse sellesse taasavastuse protsessi,“ lisas seminari kaaskorraldaja Mart Kuldkepp Õpetatud Eesti Seltsist.

Seminari ettekannetes käsitletakse nii laiemaid Esimese maailmasõjaga seotud teemasid, näiteks sõja mõjusid sõjalisele mõtlemisele ja rahvusvahelisele õigusele, kui ka konkreetsemaid, eeskätt Põhja-Euroopat, Eestit, Lätit ja Ukrainat puudutanud küsimusi. Tuntumatest ajaloolastest esinevad ettekandega Lundi ülikooli ajalooprofessor Sverker Oredsson, Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor Tiit Rosenberg ning Ukraina ajaloolane ajalookandidaat Oleksandr Kirienko. Seminari esimeses pooles on ettekanded inglise, teises pooles eesti keeles.

Esimese maailmasõja algusest möödus käesoleval aastal sada aastat. 1914. aasta sai murranguliseks maailma ajaloos, sest inimkond ei ole seni näinud niivõrd intensiivset ja purustavat relvakonflikti, mis hõlmas pea kogu maailma. Sõja peamine poliitiline tagajärg kogu maailmas oli tundmatuseni muutunud rahvusvaheline süsteem ning nelja suure impeeriumi lagunemisel tekkis mitu uut riiki, nende hulgas ka Eesti.

Teadusseminarile on oodatud kõik huvilised, osavõtt on tasuta ja osalemise piirarv on 50 inimest. Palume oma tulekust teatada e-posti aadressil kairi.talves[at]mil.ee hiljemalt 3. novembriks. Rohkem infot ettekannetest ja esinejatest leiab seminari kavast.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, tehes oma partneritega koostööd ülemaailmselt.

Kaitseväe Akadeemia