fbpx
Uudised

Terras: liitlassuhteid tuleb osata hoida

Foto: Ave Eerma
Kindralleitnant Riho Terras pidas KVÜÕA-s õppeaasta alguse avaloengu. Foto: Ave Eerma

Kindralleitnant Riho Terras pidas kaitseväe ühendatud õppeasutustes õppeaasta alguse avaloengu, milles arutles rahvusvahelist julgeolekut, Eesti riigikaitset ning selle jätkusuutlikkust puudutavatel teemadel.

Kindralleitnant Terras nimetas kolm NATO põhiülesannet, mis on olulised ka Eestile. “Me peame looma usutava heidutuse ebasõbralike riikide vastu, ohjeldama erinevate terroristlike organisatsioonide tegevust eesmärgiga vältida nende valgumist meie julgeolekuruumi. Seda kõike kroonib tõsiseltvõetav iseseisev kaitsevõime,” ütles kindralleitnant Terras.

Kindralleitnant Terrase sõnul on julgeolekuolukord Eestis ja Euroopas viimase pooleteise aasta jooksul oluliselt muutunud. Lisaks Venemaa agressiivsele käitumisele on üheks murettekitavaks aspektiks ka pagulastega seonduvad pinged ühiskonnas. “Üheks julgeolekuriskiks on kujunemas mõnede survegruppide pime sallimatus pagulaste suhtes,” ütles kindralleitnant Terras. “Kakssada pagulast ei ole oht Eesti riigile. Kindlasti on aga oht see, kui meie liitlased arvavad, et Eesti ei soovi jagada ühist kohustust pagulaste vastuvõtul, samal ajal lootes sõprade poolset mõistmist Venemaa imperialistliku käitumise osas. Me ei saa lubada liitlassuhete mõranemist.”

Kindralleitnant Terras avaldas heameelt, et õppeasutused on suutnud täita kõik riigieelarveliselt planeeritud õppekohad ja konkurss õppekohtadele on olnud tõsiseltvõetav. “See näitab, et kaitseväe ühendatud õppeasutused on end Eesti teadusmaastikul hästi sisse seadnud ning inimesed teevad siin koolis head tööd,” ütles kindralleitnant Terras. “Siit koolist lähevad välja head nooremleitnandid, kes on oma ajateenijatest sõpradele ja teenistuskaaslastele heaks eeskujuks.”

Kindralleitnant Riho Terrase sõnul on jätkusuutlikkuse seisukohalt nooremohvitseride järelkasv väga oluline. “Järgmisel aastal allkirjastatava arengukavaga tahame jätkuvalt luua üksuseid, mis on relvastatud, varustatud, mehitatud ja varudega tagatud,” ütles kindralleitnant Terras. “Seetõttu on oluline, et sõjakooli lõpetab igal aastal vähemalt 40-50 nooremleitnanti maaväe kursusel ning  mere- ja õhuväe kursustel vastavalt vajadustele.”

Loengu lõpus soovis kindralleitnant Riho Terras kadettidele ilusat õppeaasta algust ning edu õpingutes. “Õppige hästi, mõelge avatult, vaielge ja vaidlustage,” ütles kindralleitnant Terras. “Tulge pärast kooli lõpetamist kaitseväkke avatud mõtlemise, laia silmaringi ning  asjasse pühendumisega, et kaitsta seda Eesti riiki, mis meil ainsana on, kõigi vahenditega, mis meil olemas on.”

Kaitseväe Akadeemia