fbpx
Uudised

Toimus jalaväe allüksuste teemaline takika õppematerjalide seminar

20. märtsil toimunud seminari „Jalaväe allüksustetaktika õppematerjalid ” eesmärgiks oli seni ilmunud trükiste „Jalaväerühmalahingutegevus ” ja „Jalaväekompanii lahingutegevus ” ning koostatavakäsiraamatu „Jalaväepataljon lahingutegevus ” tutvustamine. Pärast õppematerjalide tutvustamist toimus arutelu gruppides, kus arutati allüksustetasemel õppematerjali hetkeseisu ning võimalikke arengusuundi, lepiti kokku arenduse etappides ja ajakavas ning omavahelises koostöös.Rohkem kui 70 esinejaga seminaril olid esindatud kõik kaitseväe ja Kaitseliidu staabid,koolid, õppekeskused ja malevad.

Kaitseväe Akadeemia