fbpx
Uudised

Ühendkuningriikide Juhtimis- ja Staabikolledži õppurid tutvusid Eesti ohvitseride haridussüsteemiga

Eile külastasid Ühendkuningriikide Riigikaitseakadeemia Juhtimis- ja Staabikolledži kõrgema juhtimise ja staabitöö kursuse õppurid Eesti visiidi raames Kaitseväe Ühendatud Õppeasutust ja Balti Kaitsekolledžit.

Briti õppuritele pidasid Eesti ohvitseride haridussüsteemist loengu KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus ja Balti Kaitsekolledži ülem brigaadikindral Meelis Kiili.

„Meie külastuse üldisemaks eesmärgiks on tutvuda Eesti julgeolekualaste väljakutsetega ja sellega kuidas see mõjutab riiklikku poliitikat ja kaitsepoliitikat,“ ütles kursuse kontaktohvitser kaptenmajor David Barker. „Ühtlasi pakub meile huvi ohvitseride haridussüsteem ning sõjalise kõrghariduse kolmanda astme sarnasus meie kursusega.“

Esmaspäeval alanud nädalase visiidi raames on 40 õppurit külastanud mitmeid valitsusasutusi. Nädala esimesel poolel said ohvitserid Kaitseväe Peastaabis ülevaate Eesti kaitseväest, NATO küberkaitsekeskusest ja Kaitseliidust. Lisaks külastasid ohvitserid 1. Jalaväebrigaadi Paldiskis ning tutvusid Scoutspataljoniga.

Ühendkuningriikide Riigikaitseakadeemia Juhtimis- ja Staabikolledži kõrgem juhtimise ja staabitöö kursus on sõjalise kõrghariduse kolmanda astme kursus, mis on ühtlasi esimeseks tasemeks, mil üheskoos õpivad kõigi kolme väeliigi ohvitserid. Kümnekuulise kursuse üheks osaks on erinevate riikide julgeolekusüsteemide õpe ning selle raames külastavad õppurid gruppides erinevaid Euroopa riike. Kokku õpib kursusel umbes 300 õppurit, kellest ligi kolmandik on pärit 50 erinevast riigist.

Kaitseväe Akadeemia