fbpx
Uudised

Ukraina meedikud täiendavad Tartus oma oskusi

Neljas Ukraina meedikute täiendõppekursus KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuses. Foto: Kristjan Kostabi
Neljas Ukraina meedikute täiendõppekursus KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuses. Foto: Kristjan Kostabi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskuses täiendavad Ukraina meedikud sel nädalal oma teadmisi taktikalise lahingkannatanu käsitlusest ning pedagoogikast.

Kursuse läbiviija kapten Indrek Olveti sõnul on Ukraina kolleegide teadmiste täiendamine heaks kogemuseks ja õppimiskohaks ka õppe läbiviijatele. „Õppuritel on reaalsed lahingukogemused praktiliselt konventsionaalsest sõjast ja see annab meile väga palju infot näiteks sellest, millised on suurimad puudujäägid kannatanute käsitlemisel ja millistest teiste vigadest meie õppida saaksime,” ütles kapten Olveti.

Lisaks lahinguvälja kannatanu käsitlusele ning pedagoogika õppimisele tutvuvad ligi kakskümmend Ukraina meedikut ka Tartu kiirabi ja Maarjamõisa erakorralise meditsiini osakonna tööga.

Ukraina meedikud on sõja- ja katastroofimeditsiini keskuses väljaõppel neljandat korda ning kursus kestab 21. märtsini. Lisaks kaitseväe arstidele viivad kursust läbi õppejõud Tallinna kiirabist ja Põhja-Eesti regionaalhaiglast.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülema kolonelleitnant Ahti Varblase sõnul plaanivad meditsiinikeskuse meedikud sel aastal ka Ukrainasse minna, et seal sarnane traumahaige käsitlemise kursus läbi viia. Erinevus seisneb selles, et kursuse läbiviijateks on Eestis õppinud Ukraina meedikud, kelle pedagoogikavõtteid Eesti kolleegid vaatlevad ja vajadusel täiendavad.

Teine sellesse aastasse planeeritud kursus sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses on praegu läbi viidava kursuse tasemest kõrgem ning mõeldud Ukraina arstidele. Kursus õpetab traumahaige käsitlemist haigla erakorralise meditsiini osakonna tasemel ja traumameeskonna töö juhtimist. Üheks kursuse osaks on rahvusvahelise standardi järgi korraldatav traumahaige käsitlemise kursus edasijõudnutele (ATLS).

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiini õppe läbiviimine. Eesmärk on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks.

Kaitseväe Akadeemia