fbpx
Uudised

Ukraina sõjaväelased osalevad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes keelekursustel

Täna saabus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustesse 18 Ukraina sõjaväelast, kes osalevad täiendusõppe keskuses inglise keele kursustel.

„Valisime õppurid keelekursusele sellest väeosast, kus meil on juba tihe kaitsealane koostöö ja kandidaatide seast need, kes vajavad inglise keelt tulevase erialaõppe tarbeks. Tulevikus tahaks näha, et inglise keele oskajate hulk Ukraina sõjaväelaste seas on niivõrd kasvanud, et saame neile korraldada ka siin Eestis erialaseid kursusi,“ ütles endine kaitseatašee Ukrainas ja praegune KVÜÕA strateegia ja sõjaajaloo õppetooli ülem kolonel Risto Lumi.

Pärast vastava keeletaseme saamist jätkavad Ukraina sõjaväelased oma õpinguid mõnel NATO kursusel. Tegemist on eelmise aasta pilootprojekti jätkuga, kui KVÜÕAs õppis inglise keelt kaks Ukraina sõjaväelast. Kuna Ukraina on võtnud suuna liitumiseks Euroopa Liidu ja NATOga, peavad nad vastama NATO struktuuridele ja tööprotseduuridele, mis eeldab muuhulgas inglise keele oskajate hulga suurendamist.

Ukraina sõjaväelaste keeleõpe KVÜÕAs on Eesti ja Ukraina kahepoolne kaitsealane koostööprojekt, mille algatas ja rahastab kaitseministeerium. Läbirääkimisi Ukraina kindralstaabiga pidas kolonel Risto Lumi.

KVÜÕA täiendusõppe keskus korraldab kaitseväele vajalikke täienduskursusi. Täiendusõppe keskuse keelekeskuse ülesandeks on anda õppurile teadmised ja oskused enda korrektseks väljendamiseks nii suulises kui ka kirjalikus vormis.

Kaitseväe Akadeemia