fbpx
Uudised

Ülikoolid ja kaitseväe õppeasutused sõlmisid koostööleppe

Koostöötegevustes esindab KVÜÕA-d kolonelleitnant Sten Allik. Foto: nooremleitnant Kristel Maasikmets
Koostöötegevustes esindab KVÜÕA-d kolonelleitnant Sten Allik. Foto: nooremleitnant Kristel Maasikmets

Kaitseväe ühendatud õppeasutused, Tallinna tehnikaülikool, Tartu ülikool, kaitsevägi ja kaitseministeerium allkirjastasid sõjatehnoloogia-alase pädevuse arendamise koostöölepingu.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste rakendusuuringute keskuse ülema kolonelleitnant Sten Alliku sõnul oli koostöölepingu sõlmimine kriitilise tähtsusega. “Tänapäeval on sõjapidamine väga tehniliseks läinud. Meil on vaja arendada nii enda kui partnerite pädevust, et tagada võtmekompetentside ehk meie jaoks kriitiliste teadmiste ja oskuste arendamine ja hoidmine,” ütles kolonelleitnant Allik.

Ta lisas, et see on laiapõhjalise riigikaitse väljendus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, kus riigikaitse seisukohalt tähtsate väljakutsete lahendamiseks ühendatakse nii militaar- kui tsiviilinstitutsioonide vahendid ja vägi.

Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaani Mart Noorma sõnul on oluline mõista, et Eesti riigi kaitse ei seisa vaid kaitseväe õlul. “Uute kõrgtehnoloogiliste kaitsesüsteemide kasutuselevõtmine Eestis vajab reaalteadlaste tuge. Koos kolleegidega Tallinna tehnikaülikoolist anname oma panuse kodumaa kaitse jaoks oluliste probleemide lahendamisel,” ütles Noorma.

Eelmisel nädalal allkirjastatud koostööleping puudutab tehnoloogiavaldkonda, mis on üks seitsmest kaitsealasest teadus- ja arendustegevuse valdkonnast. Lepingu eesmärk on teha koostööd õpetamise ning teadus- ja arendustegevuse vallas, seehulgas kaitseväe üldise tehnoloogia-alase teadlikkuse tõstmine, vajalike pädevuste välja arendamine kaitseväes ja ülikoolides, vastastikune toetus ekspertide näol ning sõjatehnoloogia kui valdkonna populariseerimine.

Äsja sõlmitud koostööleping sõlmiti 2019. aastani. Eelnevalt on koostöölepingu osapoolte omavaheline koostöö olnud enamjaolt projektipõhine.

Kaitseväe ühendatud õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, tehes oma partneritega koostööd üleilmselt.

Kaitseväe Akadeemia