fbpx
Uudised

USA kaitseministri endine abi andis Kõrgema Sõjakooli kadettidele loengu

Kolmapäeval, 2 märtsil andis Kõrgema Sõjakooli kadettidele loeng-seminari Balti Kaitsekolledži külalislektor, endine USA kaitseministri abi filosoofiadoktor Kalev I. Sepp.

Kadetikogu taktikaringis peetud ettekande läbivaks teemaks olid strateegiad tugevama vastase võitmiseks. Ettekandele järgnenud arutelu keskmes olid kaks omavahel seotud teemat: initsiatiiv ja strateegiline mõtteviis.

Doktor Sepp kutsus ohvitsere üles arendama eneses initsiatiivi ja treenima initsiatiivi oma alluvates. „Initsiatiiv ehk vajaliku ülesande iseseisvalt äratundmine, lahenduse leidmine ja täitmine vajab mõnevõrra laiemat mõtlemist ja arusaamist, seetõttu on vajalik ka näha seoseid suuremas, lausa strateegilises, pildis ja ennetada sündmuseid tulevikus,“ ütles doktor Sepp. Selle mõtte ilmestamiseks käsitleti päevakajalisi sündmusi Pakistanis ja Liibüas seminari vormis.

Külalislektor julgustas ohvitsere igal tasandil vaatama maailma avatud pilguga ja iseseisvalt analüüsima kasvõi oma rühma tegevusi igas ülesandes kooskõlas strateegiliste eesmärkidega. „Võime aimata ette asjade käiku ning leida sellest kerkivale probleemile häid lahendusi võimaldab tegutseda kiiremini kui vastane ja aitab võita näiliselt nõrgemal ka endast tugevamat vastast,“ ütles doktor Sepp.

Doktor Sepp rõhutas väikeriigi armee vajadust olla lisaks üldistele oskustele maailmaklassi ekspert ka mingis unikaalses valdkonnas, mis tekitaks lugupidamise ja vajaduse kaasata just selle riigi võimeid liitlaskoalitsioonidesse. Eesti puhul tõi ta näiteks vaieldamatult küberoperatsioonide võimekusega maailmas esirinnas olemise, mis tasuks edasiarendamist ka sõjalises valdkonnas tänapäevaste relvakonfliktide kontekstis. „Innovaatilisus ja võime nii sündmusi kui ka vajadusi ajas ette näha on väikeriigi edukuse pandiks,“ toonitas doktor Sepp.

Professori esinemise juhatas sisse KVÜÕA lektor kapten Rene Toomse, kelle kutsel professor Sepp Kadetikogu korraldatavas taktikaringis esines. Kapten Toomse andis kuulajatele ülevaate professori taustast ja seotusest nii Eestiga kui ka Ameerika Ühendriikide poliitikate ja strateegiatega viimastel aastatel mässutõrje operatsioonide kujundamisel nii Iraagis kui Afganistanis.

Kalev I. Sepp on Ameerika Ühendriikide ülikooli Naval Postgraduate School professor Monterey’s, Kalifornias. Ta on teeninud Ühendriikide eriüksustes (Special Forces) kolonelleitnandi auastmeni ja eriüksuslasena osalenud operatsioonidel Panamas ja Salvadoris. Dr. Sepp on teeninud ka Pentagonis, Iraagis ja Afganistanis kui analüütik ja strateeg. Doktorikraadi omandas ta Harvard’i Ülikoolis. Ta on olnud vastutav Ühendriikide terrorismivastase võitluse strateegia koostamise eest, samuti on ta teeninud Ühendriikide kaitseministri abina eriüksuste valdkonnas.

Kaitseväe Akadeemia