fbpx
Uudised

Uued Sõjateadlase numbrid toetavad emakeelse sõjateaduse ja kõrgkoolipedagoogika arengut

Sõjateadlase numbrid 9 ja 10.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused avaldasid Eesti sõjateadusajakirja uued numbrid 9 ja 10, mis sisaldavad nii 21. sajandi sõjapidamise valdkondade kui ka kõrgkoolipedagoogika käsitlusi.

„Mõlemad kogumikud sisaldavad vaid eestikeelseid artikleid, et panustada sel moel emakeelse sõjanduskeele ja sõjateadusliku mõtlemise arendamisse ning tutvustamisse,“ ütles ajakirja peatoimetaja Andres Saumets. „Eestikeelsete sõjateaduslike tekstide väljaandmisega toetame Haridus- ja Teadusministeeriumi algatust tähistada 2019. aastat eesti keele aastana,“ lisas Saumets.

Sõjateadlane 9 sisaldab nii spetsiifiliselt sõjateaduslikke käsitlusi, näiteks sõjalise jõu kasutamist ning 21. sajandi sõjapidamisvaldkondi ja konfliktispektrit analüüsivad artiklid, kui ka sõjateadusse põimitud teiste teadusvaldkondade- pedagoogika, tehnoloogia, ajalugu jm uurimismeetoditega antud panust. Ühtlasi väljendavad selle numbri artiklid teaduspõhist võimearendust nendes üldpädevuste valdkondades- sõjaväeline juhtimine ja pedagoogika, ressursihaldus, tehnoloogia ja operatsioonianalüüs, mille arendamise ning ka propageerimise põhirõhk on KVÜÕA õlgadel.

Sõjateadlane 10 kannab pealkirja „Õppija arengu toetamine“ ja on kõrgkoolipedagoogika erinumber, mille idee pärineb 2018. aasta jaanuaris KVÜÕA-s toimunud kolmandalt õppemetoodiliselt konverentsilt. Artikleid läbivateks teemadeks on õppija, tulevane sõjaväeline juht ning küsimus, kuidas saab tema arengut õpingute ajal toetada.

Sõjateadlase uusi numbreid saab täies mahus lugeda Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koduleheküljel.

Sõjateadlane (aastani 2015 “KVÜÕA toimetised”) on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi.

Kaitseväe Akadeemia