fbpx
Uudised

Uurimistööde kaitsmised toimuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 23. novembril

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad 23. novembril 2017. aastal uurimistööde kaitsmised, kuhu on oodatud kõik tegevväelased, kel on õpingute lõpetamisest KVÜÕA rakenduskõrgharidus- või magistriõppe väljundipõhiste õppekavade alusel puudu vaid lõpu- või magistritöö kaitsmine.

Uurimistööd kaitsta soovijal palume:

1. Teavitada kaitsmisel osalemise soovist KVÜÕA õppeosakonna planeerimisjaoskonda hiljemalt 23. oktoobriks 2017 ([email protected], tel 717 6303). Uurimistööd kaitsta sooviv tegevväelane peab esitama KVÜÕA ülema nimele hiljemalt samal kuupäeval avalduse eksternõppesse arvamise kohta.

2. Esitada kaitsmisele minev uurimistöö ühes eksemplaris paberkandjal ja elektrooniliselt planeerimisjaoskonda hiljemalt 15.11.17 kell 12.00.

3. Saata uurimistöö elektrooniline versioon e-posti aadressil [email protected] ning tuua köidetud uurimistöö Riia 12, tööruum V218 hiljemalt 15.11.17 kell 12.00.

4. Teavitada uurimistöö kolmandas seminaris (varasem eelkaitsmine) osalemise soovist planeerimisjaoskonda hiljemalt 23. septembriks 2017.

5.  Uurimistööde kaitsmisega seotud regulatsioonid leiab siit.

Ootame kõiki KVÜÕA-d lõpetama.

Kaitseväe Akadeemia