fbpx
Uudised

Valmis uus logistikasõnastik

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide koostöös valmis 2013. aasta lõpus tasuta kasutatav internetipõhine logistikasõnastik, mida  rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Logistika on üks paljudest tänapäeval väga kiirelt arenevatest valdkondadest ning viimase kümne aasta jooksul on avaldatud vaid kolm logistikaõpikut. Õpikute autorite sõnul on seni olnud üheks tõsisemaks probleemiks ühtse eestikeelse erialase sõnavara puudumine ja sellest tulenevalt kasutatakse palju ingliskeelseid termineid.

Sõnastik koosneb 2500-st eestikeelsete seletustega terminist, millel on inglis- ja venekeelsed fotode, skeemide ja videoklippidega täiendatud vasted. Valminud sõnastiku sihtgrupiks on logistikud, kutse- ja kõrgkoolide õppurid ja logistikahuvilised.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused osalesid projektis partneritena. Kaitseväe ekspertide peamiseks ülesandeks oli sisestada ja oponeerida 200 militaarlogistika terminit, luua neile multimeedialahendused ning toimetada keeleliselt kõik eestikeelsed terminid ja nende definitsioonid. Projekti eestvedajaks oli Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

„Valmimine ei tähenda seda, et kõik on lõplikult valmis ning edaspidi ei muudeta ega lisata midagi. On loogiline, et valdkonna arenedes muutuvad ka mõisted, mistõttu tuleb andmebaasi täiendada. Samuti võetakse pidevalt kasutusele uusi oskussõnu, mis peaksid leidma koha ka sõnastikus,“ tõdes Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor logistikaõppejõud ning Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika ja majanduse õppetooli hoidja Ain Tulvi.

Projektis osalesid Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tallinna Tehnikakõrgkool ning Logistika- ja Transiidi Assotsiatsioon.

Logistikasõnastikuga saab tutvuda siin.

Kaitseväe Akadeemia