fbpx
Uudised

Vanemallohvitseri põhikursuse jalaväe eriala õppurid said võimaluse lasta erinevaid relvi

Eelmisel nädalal toimus Nursipalu harjutusväljal Kaitseväe Akadeemia vanemallohvitseri põhikursuse jalaväe eriala kursuse laskelaager, mille eesmärk oli anda õppuritele kogemus jalaväekompanii toetusrelvadest laskmises ning ettevalmistus jätkuväljaõppe ja laskeharjutuste korraldamiseks edasises teenistuses.

Laskelaager andis õppuritele võimaluse lihvida laskeoskust tankitõrjerelvast Carl Gustav M4 ning lasta esmakordselt relvadest nagu Instalaza C-90, Sako TRG-42, Barrett M107, Browning M2, Milkor SuperSix MRGL ja Negev NG-7. Laskmiste läbiviimist toetasid erioperatsioonide väejuhatus, 1. jalaväebrigaadi rekkekompanii ning Taaras paiknevad Ameerika Ühendriikide liitlassõdurid.

„Põhjus, miks me lasime sellistest relvadest, nagu Barret M107 ja Milkor SuperSix, on see, et õppur saaks endale esmakogemuse ning avardada silmaringi,“ ütles üks kursuse läbiviijatest Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika õppetooli instruktor veebel Indrek Ermel. „Samuti on käesolev kursus inimeste arvult pigem väike ning seetõttu oli võimalik kaasata õppesse huvitavamaid relvi, mis küll ei kuulu Eesti kaitseväe relvastusse, kuid mille puhul oli n-ö once in a lifetime võimalus.“

Vanemallohvitseri põhikursuse eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia