fbpx
Uudised

Vanemveebli kursuse lõpetas 21 vanemallohvitseri

Lõpetajatel andis tunnistused kätte lahingukooli ülem major Madis Nõmme.
Lõpetajatele andis tunnistused kätte lahingukooli ülem major Madis Nõmme.

Täna lõpetas 21 vanemallohvitseri Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis kümnenda vanemveebli kursuse.

Maaväe veebel staabiveebel Siim Saliste tõstis lõpetamisel peetud kõnes esile vanemveeblite väljakujunenud oskusi väljaõppe läbiviimisel ning märkis, et vanemveebli ülesandeks on eelkõige elukogemuse ja küpsusega anda oma panus üksuse jaoks oluliste otsuste tegemisel.

Üheksa nädalat kestnud kursus jagunes kolmeks etapiks. Esimeses osas õppisid kursuslased üldaineid ning logistika ja mobilisatsiooniga seonduvat. Teises omandasid õppurid taktikalisi ja juhtimisalaseid teadmisi ning kompanii tasemel oskusi. Kursuse kolmas osa keskendus seadusandlusele ja staabitöö protseduuridele. Praktilisteks harjutusteks kasutati kursusel matkekeskuse simulatsioonisüsteeme.

Kursusel saadud täiendusharidus võimaldab lõpetanutel teenida vanemveebli auastmega ametikohtadel kaitseväes ja Kaitseliidus. Samuti said õppurid rahu- ja sõjaaja kompaniiveebli ettevalmistuse. Õppeperioodi jooksul omandasid õppurid maaväe allohvitseri kolmandaks kvalifikatsioonitasemeks nõutavad teadmised.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväelisi juhte koolitav riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Kümnendat korda läbi viidud vanemveebli kursust on Lahingukoolis korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväelisi juhte koolitav riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Kaitseväe Akadeemia