fbpx
Uudised

Värskas avaldati austust 1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseridele

Täna avaldati Värskas peetud mälestustseremoonial austust 1941. aastal nõukogude võimude poolt küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseridele, kes langesid vaba Eesti eest.

„Tänan kõiki, kes on siia kogunenud, märkimaks punast terrorit, mälestamaks ja austamaks Eesti vabaduse ohvreid. Minu kaastunne kannatajatele, me hoiame kokku sõpruskonnana, kogukonnana, eestlastena, riigina. Elagu Eesti!“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Enno Mõts tseremoonial peetud sõnavõtus ning lisas, et Eesti kaitseväe ohvitserid hakkavad vajadusel vastu vaenlase ründele.

Lisaks KVÜÕA ülemale võttis sõna ka Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja, mälestusmõtte lausus Kaitseliidu Võrumaa maleva kaplan Toivo Hollo ning hingepalvuse küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseride mälestuseks viis läbi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Andreas (Kaupo) Põld.

Tseremoonia auvahtkonnas olid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kadetid. Pärast tseremooniat asetati 1941. aastal nõukogude võimu poolt represseeritud Eesti ohvitseride mälestuskivi jalamile pärjad.

Nõukogude võim küüditas ja hukkas reservõppekogunemise nime all Petseri Kaitseliidu majja kutsutud 646 Eesti ohvitseri. Küüditatud ja hukatud ohvitseride auks peetud mälestustseremooniat on alates 2011. aastast korraldanud Eesti Vabadusvõitlejate Liit ja Eesti eruohvitseride kogu, alates 2017. aastast korraldavad tseremooniat Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. 1941. aasta juuniküüditamise käigus küüditati okupeeritud Eestist pea 10 000 inimest.

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58815

Kaitseväe Akadeemia