fbpx
Uudised

Viimane võimalus kandideerida Kõrgemasse Sõjakooli

Täna hilisõhtul lõppeb täiendav vastuvõtt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli maa- ja mereväe õppesuunale sisseastumise infosüsteemi SAIS (www.sais.ee) kaudu.

„Sõjakooli tasub tulla neil, kes on julged, initsiatiivikad ja teotahtelised. Kadetielu on väga mitmekülgne, siinsed üritused on väga ägedad ja lisaks annavad õpetatavad ained kasulikke teadmisi ja oskusi ka igapäevaelus. Muidugi saad sõjakoolist hulga sõpru, kellega jääd kindlasti suhtlema ka pärast kooli lõppu edasises teenistuses,“ ütles Kõrgema Sõjakooli maaväe kadett Raido Mägi.

Täiendava vastuvõtu sisseastumiskatsed toimuvad 30.-31. juulil Tartus ning kandidaadid peavad sooritama vaimse võimekuse testi ja kutsesobivusvestluse. Üldfüüsiline test tuleb sooritada tegevteenistusse astumise nõudena, kuid seda ei hinnata paremusjärjestuse osana. Testi viimase 180 päeva jooksul läbinud saavad lasta arvestada saavutatud tulemust.

Täpsemat teavet sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta leiate sõjakooli kodulehelt https://www.sojakool.ee/sisseastujale/. Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected], telefonil 717 6304 või Kõrgema Sõjakooli Facebooki lehel.

Sõjakooli õppurid saavad igakuist palka alates 650 eurost. Neile on tagatud tasuta meditsiiniline abi, hambaravi ja elamispind sõjakooli ühiselamus Tartu kesklinnas. Kõrgema Sõjakooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja neile antakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia