fbpx

Kaitseväe Akadeemia väärtused

Kaitseväe Akadeemia väärtused on loovus, haritus, tõhusus.

LOOVUS
Loovus on võime, mis aitab leida uusi teid probleemide lahendamiseks ja tulemuste
saavutamiseks.

Loovus ei tähenda alati millegi uue leiutamist, vaid ettekujutust, kuidas olemasolevat uudselt
kasutada. Loovus tähendab paindlikku mõtteviisi ja algatusvõimet, eesmärkide saavutamist
väljaspool raammõtlemist. Sõjaväelisele juhile on loovus vajalik, et üllatada vastast ja vältida
tegevuste etteaimatavust.

HARITUS
Haritus on teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum, mis väljendub laias silmaringis
ning võimes erinevates valdkondades kaasa rääkida ja tegutseda.

Haritus tähendab indiviidi avarat mõttemaailma ja kõrget isiksuslikku arengut, valmisolekut
pidevaks enesetäiendamiseks. Haritus väljendub võimes olemasolevaid teadmisi analüüsida,
seostada ja rakendada, samuti väljapeetud käitumises ja heades kommetes.

TÕHUSUS
Tõhusus on võime jõuda targalt tulemuseni.

Tõhusus tähendab parimate tulemuste saavutamist mõistlike ressurssidega. Eesmärgiks
omaette ei ole saada läbi võimalikult väheste ressurssidega, vajadusel tuleb neid ka juurde
küsida ning suunata sinna, kus tahetakse tulemust saavutada.

Kaitseväe Akadeemia väärtused

Kaitseväe Akadeemia