fbpx

Veebinäitus: Tarkuse maja Riiamäel

Eelmise sajandi keskpaigast alates on Riiamäel asunud haridusasutuste õppehoone. Ligi 40 aastat tegutses siin EPA ja 1999. aastast on hoones sõjalist haridust pakkunud Balti Kaitsekolledž ja Kaitseväe Akadeemia. KVA muuseumi koostatud veebinäitus jagab valiku pilte ajaloost.

Tarkuse maja Riiamäel

3. septembril 2020 möödus 81 aastat nurgakivi panekust Riia 12 hoonele, kus on aastakümnete jooksul toimunud õppe- ja teadustöö.

Hobupostijaam ca 1900

Praeguse Kaitseväe Akadeemia maja asukohal oli vanasti tähtis postiteede sõlmpunkt. 1737. aastal ehitati asukohaga praeguse maja peasissekäigust ettepoole puidust postijaam. 1843. aastal valmis vana puidust peahoone taga uus esinduslik kivihoone.

Hobupostijaama lammutamine

Riiamäel asunud hobupostijaama otsustas Tartu maavalitsus 1928. aastal sulgeda. Riia ja Võru tänava nurgal oleva krundi omandas 1937. aastal Kaitseliit ning soovis sinna ehitada oma hoonet. Vana postihoone lammutati 1939. aasta kevadel.

Nurgakivi panek

Maja hakati Kaitseliidu Tartu maleva rahadega ehitama 1939. aastal. Arhitekt Alar Kotli projekteeritud hoonel oli nii saksa esindusarhitektuuri kui ka kohaliku klassitsismi sugemeid. Sama aasta 3. septembril pandi uuele Kaitseliidu hoonele nurgakivi.

Konstantin Päts nurgakivi panemas

3. septembril 1939. aastal toimus president Konstantin Pätsi poolt Tartu ja Tartumaa malevate majale nurgakivi panek.

Tartu Töölismaja 1940. aasta novembris

Maja pidi valmima 1940. aasta augustis, kuid anti vastavalt president Pätsi sama aasta 22. juunil avaldatud Kaitseliidu likvideerimise seadusele juulis Eesti Kommunistliku Partei valdusesse. Ehitustööd viidi lõpule ja hoone nimetati Töölismajaks.

Elu läks paremaks, elu läks lõbusamaks…

Tartu Töölismuusika klubi segakoor 27. aprillil 1941. aastal Tartu Töölismajas.

Sõja puhkedes oli töölismaja asukohaks hävituspataljonile ja miilitsatele.

Esimene põlemine

12. juulil 1941. aastal, kui Emajõe joonel algas lahingutegevus ja rinne peatus siin ligemale kaheks nädalaks, sai maja teisel pool jõge asunud Punaarmee tulistatud mürskudest tabamusi ning süttis.

Kaitseliidu maja 1942. aasta algul

Sakslased otsustasid hoone taastada oma võimuasutuste tarbeks. 1941. aasta lõpul oli hoone katusel juba pärg.

Istuv Lenin

5. novembril 1949. aastal püstitati praeguse KVA peahoone ette Vladimir Lenini ausammas, mille oli valmistanud Moskva skulptor S. Merkurov. Kuju betoonist osa ei pidanud ilmastikutingimustele vastu ja hakkas kiiresti lagunema.

Seisev Lenin

21. jaanuaril 1952 asendati istuvas positsioonis kuju uue, seisva Leniniga. Tartu teine Lenin oli esimene eestlaste loodud Lenini monument (autorid Garibaldi Pommer, Ferdi Sannamees, August Vomm). Sõjajärgsetel aastatel asusid hoones Teaduste Akadeemia Tartu instituudid ja 1953. aastal Tartu oblasti parteikomitee, täitevkomitee ning oblastikohus.

1956. aasta veebruar

Kui maja oli langenud 1944. aasta augustis järjekordselt tulekahju ohvriks, taastati see aastatel 1944-47. Kolmandat korda tuli punane kukk hoone kallale 1956. aasta veebruaris.

Varemeteta Riiamägi. Aasta ca 1957

Teise maailmasõja purustused olid Riiamäel 1950-ndate lõpuks likvideeritud.

Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1985. aastal

  1. aastal sai hoonest ligemale neljakümneks aastaks Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) peahoone.

Ärkamisaja julge protest

21. juulil 1990. aastal korraldati kuju juures rahvuslik meelavaldus. Nõuti Lenini mälestussamba mahavõtmist, okupatsiooni lõpetamist ja iseseisva Eesti riigi taastamist.

23. augustil 1990. aastal teisaldasid Tartu Kaitseliidu KEK-i rühma liikmed Lenini kuju ja 30.-31. augustil koristasid töömehed allesjäänud kivipostamendi.

Kaitseliit oma majas…

Kaitseliit soovis mõnede enda käsutuses olevate ruumide asemel tagasi saada kogu hoonet ja selleks korraldati 1996. aasta 27. mail protestiaktsioon – nn „maja hõivamine“.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

1995. aastal toimus hoone viimane omanikuvahetus ja maja läks kaitseministeeriumile. 1999. aastal alustas seal tööd Balti Kaitsekolledž. Samal aastal kolisid Tallinnast hoonesse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.

Kaitseväe Akadeemia

Alates 2019. aasta 1. maist kannab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Kaitseväe Akadeemia nime.

 

Vaata eelmist veebinäitust “Allohvitseride haridus 100” SIIT

 

Kaitseväe Akadeemia