fbpx

Võõrkeelekursused

Kursustel toimub õpe keeletaseme järgi. Osalejatele antakse ülevaade inglise keele grammatilisest struktuurist ning arendatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Rõhk on funktsionaalsel keeleõppel, st õppur saab õpitavat kasutada reaalsetes situatsioonides oma eesmärkide saavutamiseks. Kõigil kursustel käsitletakse ka sõjanduskeelt ning tutvustatakse inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kombeid.

Kõikidel kursustel (v.a kirjutamise e-kursus) on 12 õppekohta ja kursuse alampiir on 6 õppurit.
Kõik kursustele kandideerijad peavad olema teinud ALCPT-testi kuue kuu jooksul enne kursuse algust.

ALCPT testi tulemused:
A1  tase – 0…35 punkti
A2 tase – 36…55 punkti
B1 tase – 56…74 punkti
B1+ tase – 75…89 punkti
B2 tase – 90… punkti

Inglise keele algtaseme (A1) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama algtaseme (A2) kursuse kirjeldus

Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) kursuse kirjeldus

Inglise keele kesktaseme (B1+) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kursuse kirjeldus

Täpsem info: KVA õppeosakonna võõrkeelte õppetool, testigrupp[at]mil.ee või tel 717 6398

Kaitseväe Akadeemia