fbpx

Võõrkeelekursused

Kursustel toimub õpe keeletaseme järgi. Osalejatele antakse ülevaade inglise keele grammatilisest struktuurist ning arendatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Rõhk on funktsionaalsel keeleõppel, st õppur saab õpitavat kasutada reaalsetes situatsioonides oma eesmärkide saavutamiseks. Kõigil kursustel käsitletakse ka sõjanduskeelt ning tutvustatakse inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kombeid.

Kõikidel kursustel (v.a kirjutamise e-kursus) on 12 õppekohta ja kursuse alampiir on 6 õppurit.
Kõik kursustele kandideerijad peavad olema teinud ALCPT-testi kuue kuu jooksul enne kursuse algust.

ALCPT testi tulemused:
A1  tase – 0…35 punkti
A2 tase – 36…55 punkti
B1 tase – 56…74 punkti
B1+ tase – 75…89 punkti
B2 tase – 90… punkti

2019.aasta kevadel pakub keelekeskus järgmisi inglise ja prantsuse keele täiendusõppe kursusi:

  • Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kirjutamise e-kursus, mis toimub 3.-14. nädalal.
  • Inglise keele kesktaseme (B1+) kirjutamise e-kursus, mis toimub 3.-14. nädalal.

Tartus toimuvad:

  • Balti Kaitsekolledži eelne inglise keele ettevalmistuskursus, mis toimub 1.–10. nädalal E-N ja eeldab täielikku vabastamist tööülesannetest.
  • Prantsuse keele algtaseme (A1)  täienduskursus, mis toimub 3.–21. nädalal kahel päeval nädalas (E ja K kell 15.00–16.30) kaks tundi korraga ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

Tallinnas toimuvad:

  • Inglise keele kesktaseme (B1) poolintensiivkursus, mis toimub 2.–17. nädalal T-N 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest
  • Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) vestluskursus, mis toimub 2.–17. nädalal üks kord nädalas (K 12.30-14.00) kaks tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest.

Inglise keele algtaseme (A1) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama algtaseme (A2) kursuse kirjeldus

Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) kursuse kirjeldus

Inglise keele kesktaseme (B1+) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kursuse kirjeldus

Täpsem info: Kaitseväe keelekeskus
keelekeskus[at]mil.ee või tel 717 6364

Kaitseväe Akadeemia