fbpx

SÕJA- JA KATASTROOFIMEDITSIINI KONVERENTS 2023 / WAR AND DISASTER MEDICINE CONFERENCE 2023

Kaitsevägi ja Terviseamet kutsuvad osalema ühisel Sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsil, mille juhtivateks teemadeks on sel aastal kaitseväe ja Terviseameti koostöö tervishoiuteenuse toimepidavuse tagamisel kriisisituatsioonis, lahingvigastused ja nende käsitlemine, sõja mõju vaimsele tervisele ning keemia-, kiirgus- ja bakterioloogilise saastega seotud ohud.

Venemaa relvajõudude agressioon Ukrainas on muuhulgas väljakutse kogu kohalikule tervishoiusüsteemile ja näitab riiklikul tasemel valmisoleku tähtsust ajal, mil tervishoiu tavapärasele toimimisele lisaks tuleb tegeleda otsesest sõjast tingitud vigastustega piiratud ressurssidega olukorras. Terviseamet juhib Eestis kriisideks valmisolekut tervisevaldkonnas läbi mitme tegevuse, sh riskide analüüsimise ja hindamise, plaanide koostamise, aga ka koolituste koordineerimisega. Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus tegeleb Eestis parameedikute ja tsiviilmeedikute lahingumeditsiini väljaõppe, õppuste korraldamise ning sõja- ja katastroofimeditsiini valdkonna teadus- ja arendustegevusega.

Järjekorras 16. katastroofimeditsiini konverents toimub sel aastal 07.-08. detsembril Alexela kontserdimajas Tallinnas ning toob kokku nii tsiviil- kui militaarvaldkonna spetsialistid Eestist ja NATO partnerriikidest ning pakub kuulajatele võimalust teaduspõhiseks diskussiooniks sõja- ja katastroofimeditsiiniga seonduvatel teemadel.

 

Registreerimine ja ajakava on leitav SIIN! (avaneb uues aknas)

Koostöös Kaitseväearstide Seltsiga toimub reservmeedikutele 06.12 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis praktiline militaartrauma koolitus. Lisainfo ja registreerimine [email protected]

The Estonian Defence Forces and the Estonian Health Board invite you to participate in a joint conference on military and disaster medicine. This year’s focus is on the cooperation between the Estonian Defence Forces and the Estonian Health Board in ensuring the healthcare system performance in a crisis situation, combat injuries and treatment, the impact of war on mental health and the dangers associated with chemical, radiation and bacteriological contamination.

Russia’s full scale war in Ukraine shows the importance of national healthcare system preparedness for long-lasting crisis situation. The simultaneous large number of both civilian and military casualties while having limited resources is a challenge for the entire healthcare system. Estonian Health Board leads crisis management and preparedness in healthcare by analyzing and assessing risks, making plans, and coordinating training and exercises. The War and Disaster Medicine Center of the Estonian Military Academy trains both combat paramedics and civilian medics and focuses on research and development in the field of military and disaster medicine in Estonia.

The 16th War and disaster medicine conference takes place on the 7th & 8th December in Alexela Concert Hall (in Tallinn) and brings together both civilian and military experts from Estonia and NATO countries and offers listeners an opportunity for evidence-based discussion on topics related to war and disaster medicine.

 

Register HERE! (opens in a new tab)

 

AJAKAVA (07. DETSEMBER) / PROGRAMME (click here for the schedule in english)

Alexela Kontserdimaja (Tallinn, Estonia pst 9)

08.30 – 09.20

Registreerimine, näitus, tervituskohv

09.20 – 09.25

Avasõnad ja sissejuhatus – Konverentsi moderaator hr Ilmar Raag (EST); Pr Birgit Lao, Terviseameti peadirektor; Kindralmajor Riho Ühtegi, Kaitseliidu ülem

09.30 – 09.50

Katastroofimeditsiini konverentsil muutuvast sõjast – Kindralmajor Riho Ühtegi (EST)

 

I sessioon    KRIISIDEKS VALMISOLEK JA VALMISTUMINE TERVISHOIUVALDKONNAS I

10.05 – 10.25

Kuidas erinevad meditsiiniteenistuse rollid suuremahulises lahingutegevuses ja üleilmses terrorismivastases võitluses ning kuidas me saadud kogemusi mõtestame – Hr Fedir Serdiuk (UA)

10.25 – 10.45

Tervishoiualane tsiviil-sõjaline koostöö Eestis tsiviilkriisis – Hr Nikita Panjuškin (EST)

10.45 – 10.55

Töötubade ja näituste tutvustus – N-ltn Riho Männik (EST)

 

II sessioon   SÕJAVIGASTUSTE KLIINILINE KÄSITLUS I

10.55 – 11.15

Sõjakirurgia põhimõtted – Prof Ari Leppäniemi (FIN)

11.15 – 11.35

Kahjude ohjamine Lõuna-Aafrikas – Prof Pradeep Navsaria (ZA)

11.35 – 11.55

Krikotüreotoomia konversioon trahheotoomiaks traumahaigetel: dogma või teadus? – Prof Peep Talving (EST)

11.55 – 12.15

Žguti paigaldamine iseendale külmades ilmastikuoludes – Dr Carlos Yanez Benitez (ESP)

12.15 – 13.00

Lõuna

 

III sessioon

13.00 – 13.45

Paneeldiskussioon: tervishoiukorraldus kriisi ja sõja ajal. Tsiviil ja militaar koostöö ja  riikidevaheline laiaulatuslik evakuatsioon. Modereerib Ilmar Raag (EST). Osalevad Eesti Vabariigi terviseminister Riina Sikkut, Eesti Vabariigi välisminister Margus Tsahkna, Eesti Vabariigi kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseliidu ülem Kindralmajor Riho Ühtegi

13.45 – 14.20

Kohvipaus

IV sessioon   JUHTIMINE KRIISIOLUKORRAS I

14.20 – 14.40

Kaasaegne juhtimisalane kirjandus ning selle olulisus tervishoius: väline perspektiiv? – Hr Antek Kasemaa (EST)

14.40 – 15.00

Meditsiinilise väljaõppe koordineerimine ja standardite seadmine rahvusvahelisel tasandil – Kol Marilyn Thomas; Maj Timothy Casey (USA); Chief PO Jeff Bruderer (USA)

15.00 – 15.20

COVID Landstuhl´is: meditsiiniline toetus Afganistaani partneritele operatsioonil “Operation Allies Welcome” ajal  – Kol Andrew Landers (USA)

15.20 – 15.40

H-MIMMS koolituse läbiviimine koostööpartneritega Eestis – Kol-ltn Ben Hall (UK)

 

V sessioon   PATSIENDIKÄSITLUS ERIOLUKORDADES JA VALMISOLEK TUUMA-, BIOLOOGILISE- JA RADIATSIOONIOHU OLUKORRAS 

15.40 – 16.00

CBRN-eriolukorrad: ülevaade reageerijatele – Kol-ltn Erika Petrik M.D. (USA)

16.00 – 16.20

USA Energeetikaministeeriumi Tuumajulgeoleku osakonna seisukohad ja koostöö tuumaintsidentide puhul: ülevaade võimekusest ning uuendused I-MED kursuse raames. – Pr Paloma Richard (USA)

16.20

Lõpusõnad – Konverentsi moderaator Hr Ilmar Raag

 

AJAKAVA (08. DETSEMBER)

Alexela Kontserdimaja (Tallinn, Estonia pst 9)

08.45 – 09.30

Registreerimine, näitus, tervituskohv

09.30 – 09.35

Tervitussõnad – Konverentsi moderaator Hr Ilmar Raag

 

VI sessioon   SÕJAVIGASTUSTE KLIINILINE KÄSITLUS II

09.35 – 09.55

Raskete traumapatsientide ravi tulemid Eesti suurimas traumakeskuses – Dr Sten Saar (EST)

09.55 – 10.15

Raptor meetod: Kriitiliste, eluohtlike vigastustega traumapatsientide ravimine hübriid traumasaalis. – Dr Ville Vänni (FIN)

10.15 – 10.40

Sõdurite naasmine lahingusse: füsioteraapia roll igapäevases militaarmeditsiinis – Mjr Thomas W Engel II, MD, MPH (USA); Mjr Barbara M Sachs, PT, DPT, OCS (USA)

10.40 – 11.00

Raske traumahaige stabiliseerimine anesteesia vaatepunktist – Dr Anders Holtan (NOR)

 

VII sessioon   KRIISIDEKS VALMISOLEK JA VALMISTUMINE TERVISHOIUVALDKONNAS II

11.00 – 11.20

Kuidas valmistuda kriisiks? Õppused. – Dr Neve Vendt (EST)

11.20 – 11.40

Esmatasandi tervishoiu roll kriisides – Dr Elle-Mall Sadrak (EST)

11.40 – 12.00

CREVEX 2023 õppuse ülevaade ning õpikohad – Hr Kristian Sirp (EST)

12.00 – 12.20

Taktikaline elupäästev abi Politsei- ja Piirivalveametis. Kellele ja milleks? – Hr Heiko Porval (EST)

12.20 – 13.20

Lõuna

 

VIII sessioon   VEREPREPARAATIDE KASUTAMINE KRIISISITUATSIOONIDES

13.20 – 13.40

Vere ja verekomponentide varude valmisolek kriisiks Norras ja militaar-tsiviil koostöö verevarude kogumiseks kriisi- ja sõjaolukorras – Prof Torunn Oveland Apelseth (NOR)

13.40 – 14.00

Vere ja verekomponentide varude strateegia ning põhjamaade koostöö – Prof Agneta Wikman (SWE)

14.00 – 14.20

Ülevaade vereülekande protseduuride muutustest Ukrainas VTC – Dr Brian McMurray (USA)

14.20 – 14.40

Kohvipaus

 

IX sessioon    TERVISHOIU OLUKORD KÄIMASOLEVATEL SÕJALISTEL OPERATSIOONIDEL

14.40 – 15.00

Praktiline kogemus Iisraelis – massikannatanute käsitluse ülevaade VTC– Prof Pinchas Halpern, MD (ISR)

15.00 – 15.30

Mereväelaste evakuatsiooni ja ravi kogemus suuremahulise lahingtegevuse tingimustes. Donbassist, Hersonist ja mujalt. – Hr Ivan Muzhniuk (UA)

15.30 – 15.50

Tervis, tervishoid ja kogemused Ukrainas – Dr Jarno Habicht (EST)

15.50 – 16.00

Võistluse „Agile Sparrow Challenge“ tulemused ja autasustamine – N-ltn Riho Männik (EST)

16.00

Lõpusõnad – Hr Ahti Varblane (EST) ja Pr Birgit Lao (EST)

 

Kutsume huvilisi võimalusel osalema ka iga-aastasel DiMiMED konverentsil, mis on leitav SIIN.

We would also like to invite everybody to use the opportunity and participate in the annual DiMiMED conference, found HERE.

Kaitseväe Akadeemia