fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Rakenduskõrgharidus

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt ja -katsed ajateenijatele toimuvad 2020. aasta talvel väeosades. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt ja -katsed reservväelastele, tegevväelastele ja gümnaasiumilõpetajatele (k.a. kutsekoolide lõpetajad) toimuvad 2020. aasta suvel. Sisseastumisdokumentide esitamine toimub läbi SAIS-i või kokkuleppel KVA õppeosakonnaga kohapeal. Lisainfo telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee. Täpsem info aegade kohta on tulekul. KVA rakenduskõrghariduseõppe 2019/2020. õppeaasta sisseastumiseeskiri Kaitseväe Akadeemiasse põhikursusele õppima asumiseks tuleb sooritada sisseastumiskatsed, mille tulemustest moodustatakse kandidaatide paremusjärjestus. Sisseastumiskatsed: 1) vaimse võimekuse test 2) kutsesobivusvestlus Tegevteenistusse astumiseks tuleb sooritada üldfüüsiline test. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud (nt ajateenistuses), saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil. Sisseastumiskatsed on Kaitseväe Akadeemiasse õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist. Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust, ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus.
Kaitseväe Akadeemia