fbpx

Rakenduskõrgharidus

2024. aasta sisseastumisdokumentide vastuvõtt ja -katsed ajateenijatele ja tegevväelastele

Dokumentide vastuvõtt 29.01.–03.03.2024 SAISis.

Katsed toimuvad 20.03.–07.04.2024 väeosades Ämaris, Võrus, Tapal ja Tallinnas.

Lisainfo telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee või

2024. aasta sisseastumisdokumentide vastuvõtt ja -katsed reservväelastele, tegevväelastele ja ajateenijatele

Dokumentide vastuvõtt 29.04.–26.06.2024 SAISis.

Katsed toimuvad 08.–10.07.2024 Kaitseväe Akadeemias, Riia 12, Tartu.

Lisainfo telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee või

Kaitseväe Akadeemia tasemeõppe vastuvõtukriteeriumid

Kaitseväe Akadeemiasse põhikursusele õppima asumiseks tuleb sooritada vastuvõtukatsed, mille tulemustest moodustatakse kandidaatide paremusjärjestus.

Vastuvõtukatsed:

1) vaimse võimekuse test

2) kutsesobivusvestlus (hindamiskriteeriumid)

Lisaks tuleb tegevteenistusse astumisel sooritada üldfüüsiline test

Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud (nt ajateenistuses), saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Sisseastumiskatsed on Kaitseväe Akadeemiasse õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist. Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust, ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus.

 

Kaitseväe Akadeemia 2024.-2025. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Kaitseväe Akadeemia