fbpx

Rakenduskõrgharidus

 

2020. aasta sisseastumisdokumentide vastuvõtt ja -katsed ajateenijatele ja tegevväelastele

Dokumentide vastuvõtt 03.02.-02.03.2020 SAISis.

Katsed toimuvad 16.03.-03.04.2020. aasta väeosades Võrus, Tapal ja Tallinnas.

Lisainfo telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee või

 

2020. aasta sisseastumisdokumentide vastuvõtt ja -katsed reservväelastele, tegevväelastele ja gümnaasiumi- ja kutsekoolide lõpetajatele

Dokumentide vastuvõtt 25.05.-28.06.2020 SAISis.

Katsed toimuvad 13.07.-16.07.2020 Kaitseväe Akadeemias, Riia 12, Tartu.

Lisainfo telefonil 717 6304 või oppeinfo[at]mil.ee või

 

Lugupeetud abiturient

Üheks Kaitseväe Akadeemiasse kandideerimise tingimuseks on keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. Eriolukorrast tingituna võib muutuda Teie kooli lõpetamine, keskharidust tõendavate dokumentide kinnitamine ja jõudmine infosüsteemidesse. Seoses eelnevaga palume gümnaasiumi lõpetamise ja akadeemiasse õppima asumine kinnitada infosüsteemis (SAIS) või e-maili teel – oppeinfo[at]mil.ee.

Täiendavat infot vastuvõtu osas: oppeinfo[at]mil.ee või telefonil 717 6304

 

KVA vastuvõtukriteeriumid  2020/21.  õppeaastaks

Kaitseväe Akadeemiasse põhikursusele õppima asumiseks tuleb sooritada sisseastumiskatsed, mille tulemustest moodustatakse kandidaatide paremusjärjestus.

Sisseastumiskatsed:

1) vaimse võimekuse test

2) kutsesobivusvestlus

Tegevteenistusse astumiseks tuleb sooritada üldfüüsiline test

Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud (nt ajateenistuses), saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Kes tahavad oma tulemust parandada ja uue teha või kui testi tehtud ei ole, annab kool selleks võimaluse sisseastumiskatsete perioodil.

Sisseastumiskatsed on Kaitseväe Akadeemiasse õppima asumiseks võimalik sooritada ka enne ajateenistuse läbimist. Need, kes läbivad katsed enne ajateenistust, ei pea sisseastumiskatsetel füüsilise ettevalmistuse testi sooritama, küll aga peab kooli õppima asumisel olema kehtiv tulemus.

Kaitseväe Akadeemia